<< powrót do strony głównej

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. Prof. Andrzeja Hopfera

PSRWN, jest dobrowolną, samorządną, pozarządową organizacją społeczną rzeczoznawców majątkowych i kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego i Statutu PSRWN.

 

Nasze Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Terenem działalności PSRWN jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych PSRWN jest miasto stołeczne Warszawa.

Władzami naczelnymi PRSWN są:1) Walny Zjazd Delegatów PSRWN,2) Zarząd Główny, w skład którego wchodzą przedstawiciele Oddziałów PSRWN,3) Główna Komisja Rewizyjna,4) Główny Sąd Koleżeński,

 

Podstawowym celem PSRWN jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska Rzeczoznawców oraz występowanie na rzecz jego potrzeb wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych.

 

PSRWN realizuje wymieniony cel w szczególności przez:

  • reprezentowanie członków PSRWN oraz ochronę ich interesów zawodowych,

  • propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowania ich przestrzegania przez członków PSRWN,

  • promowanie działalności członków PSRWN,

  • udzielanie członkom PSRWN pomocy prawnej i zawodowej,

  • dbanie o wysoki poziom i kwalifikacje Rzeczoznawców,

  • inicjowanie i wdrażanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod i technik wyceny,

  • inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele PSRWN,

  • współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,

  • prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej, w tym prowadzenie praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,

  • opiniowanie aktów prawnych.

 

Ilość członków: 531 w 14 oddziałach regionalnych.

 

Adres siedziby Zarządu Głównego:Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. Prof. Andrzeja Hopfera.Zarząd Główny00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, blok B, pokój 422

Telefon : 22 828 64 54email: zarzad.glowny@psrwn.pl Strona internetowa: www.psrwn.pl

KRS: 0000138026

 

 

 

 

04 listopada 2019

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@4kongres.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

4 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych

3 Kongres Nauk Sądowych