<< powrót do strony głównej

Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Warszawie jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, posiadającą osobowość prawną. Mazowieckie Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, zrzeszającej 24 stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych z całej Polski, a poprzez Federację należymy także do Europejskiej Grupy Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – TEGoVA.
 
Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych skupia rzeczoznawców, dla których wycena nieruchomości jest zawodem, choć każdy posiada dyplom wyższej uczelni w różnych dziedzinach. Są to inżynierowie różnych specjalności, ekonomiści i prawnicy. Członkowie Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych działają profesjonalnie, wyceniają nieruchomości w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej lub spółek prawa handlowego. Członkowie MSRM należą do najbardziej aktywnych zawodowo rzeczoznawców majątkowych w kraju.
 
Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych jest organizacją zawodową skupiającą rzeczoznawców majątkowych oraz kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego rzeczoznawcy majątkowi objęci są ustawowym obowiązkiem ustawicznego kształcenia. Zachowanie najwyższego poziomu profesjonalizmu wymaga stałego doskonalenia wiedzy i ciągłego zdobywania nowych doświadczeń. Zadaniem stowarzyszenia jest tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności rzeczoznawców poprzez organizowanie wysokiej jakości szkoleń. Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zajmuje się m.in. organizacją szkoleń pozwalających na doskonalenie kwalifikacji. Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem w środowisku. Wysoko oceniany jest ich poziom merytoryczny, ciekawa tematyka i wykładowcy o dużym doświadczeniu praktycznym. Informacje o organizowanych szkoleniach zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

 

 

 

04 listopada 2019

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@4kongres.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

4 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych

3 Kongres Nauk Sądowych