Wszelkie opinie, wnioski, postulaty, pytania, które mają być zamieszczone na FORUM, prosimy przesyłać drogą mailową na adres: biuro@4kongres.pl. 

 

Uwagi, propozycje, postulaty, które mają być zamieszczone na forum prosimy przesyłać na adres: biuro@4kongres.pl

<< powrót do strony głównej

 

 

Jestem biegłym sądowym w dziedzinie psychiatrii przy Sądzie Okręgowym w Legnicy. Dnia 28 czerwca 2018 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w którym min. uznał za niekonstytucyjny paragraf 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku określającego stawkę wynagrodzenia biegłych. Od dawna oczywistym faktem jest stan niedoboru biegłych sądowych, w szczególności w deficytowych dziedzinach medycyny min. w psychiatrii. Paragraf 2 dawał możliwość uzyskania wynagrodzenia za godzinę pracy biegłego bez tytułu naukowego w przedziale 1,28 % do 1,81 % "kwoty bazowej" co w ostatnim roku dawało kwotę w przedziale 22,90 zł-32,39 zł. Umożliwiało to w przypadku skomplikowanych opinii, w których niezbędna była analiza wielu tomów akt uzyskanie a miarę adekwatnego wynagrodzenia po rozpisaniu godzinowym karty pracy biegłego. Liczba godzin przeznaczonych do sporządzenia opinii podlegała ocenie Sądu. Stawka godzinowa umożliwiała uzyskanie również jakiegokolwiek wynagrodzenia za stawiennictwo w Sądzie celem uczestniczenia w rozprawie. Od dnia 9 stycznia 2019 roku od kiedy przepis wszedł w życie maksymalna kwota jaką może uzyskać biegły sadowy psychiatra za opinią sądowo psychiatryczną sporządzoną w warunkach ambulatoryjnych wynosi wg tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia 10,72 % kwoty bazowej co daje 191,83 zł. Jest to kwota która w przypadku wielu opinii jest kwotą nie do zaakceptowania. Poświęcenie wielu godzin pracy za takie wynagrodzenie będzie dla większości z nas niemożliwe do zaakceptowania i spowoduje odstąpienie od roli biegłego. W wielu wydanych opiniach do niedawna akceptowane były kwoty wielokrotnie wyższe- adekwatne do poziomu złożoności opinii i ilości załączonego materiału w aktach. Powodowało to dodatkową motywację oprócz poczucia pełnienia obowiązku w służbie publicznej. Proszę o pilną interwencję w tej sprawie.

 

Łącze wyrazy szacunku (biegły z zakresu psychiatrii)

 

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@4kns.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

4 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych

3 Kongres Nauk Sądowych