• Projekt ustawy o biegłych, analiza, dyskusja i zaopiniowanie

  • Zebranie i przedstawienie informacji i dorobku naukowego, opiniodawczego biegłych i rzeczoznawców

  • Kierunki i metody poprawy jakości i efektywności  wykonywania ekspertyz w Polsce

  • Pragmatyzm w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz biegłych i rzeczoznawców 

  • Błąd a fałsz w ekspertyzie

  • Ubezpieczenie biegłych nieobowiązkowe czy obowiązkowe


 

 

 

 

 

Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.

 


 

Informacje o poprzednich kongresach można uzyskać na stronie www.1kns.pl , www.2kns.pl i www.3kns.pl   

TEMATYKA KONGRESU 

"Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce"
 

<< powrót do strony głównej

IV Kongres Nauk Sądowych odbędzie się w dniu 23 listopada 2019 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego,

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@4kongres.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

4 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych

3 Kongres Nauk Sądowych